InnosupportLeonardo Project
    Help Print
8.1.6. Biznesa eņģeļi

Biznesa eņģeļi ir turīgi individuāļi, kuri investē uzņēmumos, ziedojot personīgos finanšu līdzekļus un personīgo pieredzi. Vairums biznesa eņģeļu ir ieinteresēti tikko uzsāktajos biznesos, kurus var “veidot” atbilstoši savām interesēm un pieredzei.
 
Bieži biznesa eņģeļi ir pensionēti vadītāji vai cilvēki, kuri ir uzsākuši veiksmīgu biznesu un vēlāk to pārdevuši. Abos gadījumos tiem ir plašas zināšanas tirdzniecības jomā, laba prakse, reāli biznesa kontakti un cita veida pieredze. Saprotams, ka biznesa eņģeli, kuri ir strādājuši konkrētā sektorā, piesaista investīcijas, kuras attiecas uz viņu pieredzi. Papildu priekšrocība ir tā, ka pieteikuma process nav ilgs, jo biznesa eņģelim ir jārīkojas diezgan ātri, pieņemot vai atsakot piedāvāto investīciju.
 
Taču biznesa eņģeļi nav tikai finansējuma un pieredzes fonds, arī viņi vēlas saņemt kaut ko pretī. Vairumā gadījumu biznesa eņģelis prasa uzņēmuma daļēju partnerību, izmantojot akcijas, vai vietu direktoru valdē, un vēlas iesaistīties biznesa norisē un lēmumu pieņemšanas procesā.
Lai gan biznesa eņģeļi ir turīgi individuāli, finansējuma apjoms, kādu viņi ir gatavi investēt uzņēmumā, parasti ir mazāks, salīdzinājumā ar citiem avotiem – grantiem vai banku aizdevumiem.
 
Ir grūti “atpazīt” biznesa eņģeļus, jo tos ir grūti atklāt. Uzziņu katalogos nav tādas nodaļas kā “biznesa eņģeļi”. Tomēr ir vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodibināt kontaktus ar biznesa eņģeļiem un ieinteresētiem uzņēmumiem. Šādu iniciatīvu piemēri ir valsts “Biznesa eņģeļu tīkls” (“Business Angel Networks”) vai Eiropas biznesa eņģeļu tīkls (“European Business Angel Network”).
 
Latvija šajos tīklos nav iesaistījusies, lai gan ir zināmi atsevišķi gadījumi šādai investīciju formai.

Biznesa eņģeļu tīkli:

http://www.nebib.nl/ - Nīderlande
http://www.bvca.co.uk/ - Lielbritānija

8 / 14    Glosārijs
Lejupielāde    ^ Uz augšu